• -100,00 zł
14.09.2024 - Uczeń z orzeczeniem. Jak pracować z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych? (online)
search
  • 14.09.2024 - Uczeń z orzeczeniem. Jak pracować z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych? (online)

14.09.2024 - Uczeń z orzeczeniem. Jak pracować z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych? (online)

450,00 zł
350,00 zł Zniżka 100,00 zł
Brutto

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 450zł.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, terapeutów, psychologów, pedagogów i wszystkich specjalistów pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jego celem jest przybliżenie idei indywidualizacji pracy z uczniem niepełnosprawnym jako uczniem o potrzebach specjalnych

Ilość

Szkolenie z pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, terapeutów, psychologów, pedagogów i wszystkich specjalistów pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jego celem jest przybliżenie idei indywidualizacji pracy z uczniem niepełnosprawnym jako uczniem o potrzebach specjalnych. Każde dziecko jest inne, a niepełnosprawność lub spektrum autyzmu potęgują wyjątkowe wymagania edukacyjne. Na tym kursie przedstawiamy prawne podstawy nauczania takich osób (w tym prawa i obowiązki nauczyciela), diagnostykę, zasady pracy i współpracy z innymi opiekunami. Stworzyliśmy go na podstawie doświadczeń w poradni oraz aktualnych badań, nie ma tu więc oderwanej od rzeczywistości zdezaktualizowanej teorii. 

Przede wszystkim zrozumieć

Wbrew pozorom wiele aspektów pracy wygląda tak samo w przypadku uczniów z zaburzeniami wzroku, słuchu, niepełnosprawnością intelektualną czy SA. Podstawą jest zrozumienie, że należy stworzyć im możliwie dobre warunki do maksymalnie (w granicach możliwości) samodzielnej pracy. Nauczymy Cię, jak stworzyć środowisko przyjazne nauce, jak współpracować z uczniami i odpowiednio ich oceniać. Omówimy też wspólne działanie różnych specjalistów, aby stworzyć jednolity i płynny proces kształcenia przyjazny dziecku. 

Jak wygląda nasze szkolenie?

Przede wszystkim rozmawiamy, konfrontując różne doświadczenia i omawiając zagadnienia na konkretnych przypadkach. W jednodniowym szkoleniu zawieramy najważniejsze informacje, które znacząco podwyższą kompetencje i będą świetną podstawą do bardziej wyspecjalizowanych kursów. Przeplatamy treści teoretyczne z praktycznymi, zamykając całość w formie seminarium.

Program szkolenia:

·         Prawne vademecum nauczyciela.

·         Zasady współpracy między placówką i poradnią psychologiczno- pedagogiczną.

·         Proces diagnostyczny na terenie przedszkola/szkoły.

·         Zasady pracy z dzieckiem z:

- niepełnosprawnością intelektualną, ruchową oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi

- autyzmem w tym zespołem Aspergera

- afazją

- wadami wzroku lub słuchu

- niedostosowaniem społecznym

·         Rola specjalistów w procesie kształcenia: nauczyciel przedmiotowy i wspomagający, logopeda, pedagog, terapeuta, psycholog i inni.

·         Dostosowanie miejsca pracy.

·         Zasady oceniania. 

Czas trwania szkolenia: 7 godzin zegarowych

Prowadzący: mgr Zuzanna Forszpaniak – Oligofrenopedagog, Terapeuta i Diagnosta Integracji Sensorycznej, Logopeda, specjalista pracujący z dziećmi o różnych niepełnosprawnościach.

uzo

Zobacz także

Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.