Diagnoza logopedyczna. Wykorzystanie narzędzia „DIA-LOG” w praktyce logopedycznej
search
  • Diagnoza logopedyczna. Wykorzystanie narzędzia „DIA-LOG” w praktyce logopedycznej

Diagnoza logopedyczna. Wykorzystanie narzędzia „DIA-LOG” w praktyce logopedycznej

169,00 zł
Brutto

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 169zł.

Szkolenie ma na celu wprowadzenie w tematykę diagnozy logopedycznej i wstępnego badania mowy dzieci w wieku „zerówkowym” i wczesnoszkolnym z wykorzystaniem uniwersalnego, autorskiego narzędzia diagnostycznego "DIA-LOG". Pozwala ono na kompleksową ocenę umiejętności i możliwości posługiwania się mową, zarówno pod kątem poprawnej wymowy, języka, jak i interakcji werbalnych. To świetne narzędzie to rozpoczęcia pracy z dzieckiem, a szkolenie prowadzi jego autorka, dzięki czemu uczestnicy zostaną wprowadzeni w jego tajniki w najlepszy możliwy sposób.

Ilość

Szkolenie ma na celu wprowadzenie w tematykę diagnozy logopedycznej i wstępnego badania mowy dzieci w wieku „zerówkowym” i wczesnoszkolnym z wykorzystaniem uniwersalnego, autorskiego narzędzia diagnostycznego "DIA-LOG". Pozwala ono na kompleksową ocenę umiejętności i możliwości posługiwania się mową, zarówno pod kątem poprawnej wymowy, języka, jak i interakcji werbalnych. To świetne narzędzie to rozpoczęcia pracy z dzieckiem, a szkolenie prowadzi jego autorka, dzięki czemu uczestnicy zostaną wprowadzeni w jego tajniki w najlepszy możliwy sposób.

Na czym polega „DIA-LOG”?

Narzędzie to służy do ustalenia, czy u badanego dziecka występują nieprawidłowości w obrębie następujących obszarów: zasób słownictwa, jakość artykulacji, umiejętność wchodzenia w rolę i dialogowania w sytuacjach społecznych, umiejętność odmieniania rzeczownika – tworzenie dopełniacza, narzędnika i miejscownika oraz tworzenie wyrażeń przyimkowych, rozumienie pytań, stosowanie wyrażeń przyimkowych oraz zdolność wczuwania się w drugą istotę (tzw. teorię umysłu).

Stworzone jest w taki sposób, by można było wstępnie ocenić mowę i wymowę dziecka w naturalnej dla niego sytuacji komunikacyjnej, czyli w dialogu. Zmniejsza to stres związany z nietypową sytuacją badania przez specjalistę, a jednocześnie umożliwia uzyskanie bardziej miarodajnych wyników niż na podstawie typowych testów. Na ich podstawie można zaplanować dalszy proces diagnostyczny oraz opracować wstępny plan terapii logopedycznej.

Jak pracujemy?

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Treści teoretyczne przeplatają się z ćwiczeniami praktycznymi. Co to oznacza? Uczestnicy będą wdrażani w używanie narzędzia przez cały czas trwania zajęć. Będziemy też rozmawiać, a konkretne aspekty odniesiemy do przykładów i doświadczeń, którymi się z nami podzielicie. Dyskusja i wymiana zdań są nieodłącznymi elementami warsztatów.

Prowadzący: mgr Zuzanna Forszpaniak - Oligofrenopedagog, Logopeda, Terapeuta i Diagnosta Integracji Sensorycznej, autorka narzędzia diagnostycznego "DIA-LOG".

Program szkolenia:

1.Diagnoza logopedyczna – omówienie różnych podejść do badania mowy i wymowy.

2.Strategie diagnostyczne stosowane w logopedii.

3.Narzędzie „DIA-LOG” – omówienie zastosowania narzędzia w diagnozie logopedycznej.

4.Metodyka przeprowadzania badania logopedycznego z wykorzystaniem narzędzia „DIA-LOG”.

5.Analiza i interpretacja wyników uzyskanych podczas badania narzędziem „DIA-LOG”.

6.Dyskusja oraz pytania uczestników szkolenia.

 

📣 UWAGA! Cena szkolenia zawiera NARZĘDZIE DIAGNOSTYCZNE (cena narzędzia poza szkoleniem 99,65zł) do samodzielnego stosowania!

📌 Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu oraz zaświadczenie z opisem nabytych kompetencji.

Szkolenie jest certyfikowane!

Czas trwania szkolenia: 3 godziny zegarowych.

Prowadzący: mgr Zuzanna Forszpaniak - Oligofrenopedagog, Terapeuta i Diagnosta Integracji Sensorycznej, Logopeda

Zobacz także

Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.